Skip to main content

Nieuws

Nationaal energiebespaarfonds

Bel direct dag en nacht

085 76 00 534

Voor uw informatie

 

Energiebesparende maatregelen tegen
gunstige voorwaarden

Op 21 januari 2014 is het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) van start gegaan. Particuliere woningeigenaren kunnen hiermee energiebesparende maatregelen tegen gunstige voorwaarden laten financieren.
Het Rijk, de Rabobank en ASN maken 300 miljoen euro beschikbaar tegen de volgende condities:

Leningen kunnen worden aangevraagd voor bedragen van 2.500 tot 25.000 euro.
De looptijd van de leningen is 7 of 10 jaar, afhankelijk van de hoogte van de lening.
De maatregelen waarvoor de leningen kunnen worden benut zijn: dak-, gevel- en vloerisolatie, hoog rendement (HR++) beglazing, energiezuinige kozijnen,        deuren en gevelpanelen, warmtepompen, zonneboilers, zonnepanelen (voor een maximum percentage van het totale leningsbedrag), installaties voor warmteterugwinning, gelijkstroompompen, gelijkstroomventilatoren, vraaggestuurde ventilatie, HR-e ketels, (micro) warmtekrachtkoppelingen, en hoog rendementsketels.
Ook de kosten van een maatwerkadvies voor energiebesparing kunnen in de lening worden meegenomen.
De rente die de consument zal betalen voor de lening is afhankelijk van de renteschommelingen op de markt. Op basis van het huidige rentepeil zou de rente voor eigenaar-bewoners op leningen van het fonds tussen de 3 procent en 3,5 procent per jaar bedragen.

Structurele financiering voor energiebesparing

Het Nationaal Energiebespaarfonds houdt zichzelf in stand, doordat het uitgeleende geld met rente wordt terugbetaald. Dit geld wordt in het fonds teruggestort, waardoor er steeds opnieuw leningen verstrekt kunnen worden. Met het oprichten van een Nationaal Energiebespaarfonds is sprake van een structurele financieringsmogelijkheid voor woningbezitters die willen investeren in energiebesparende maatregelen.

Energierekening en woonlasten omlaag

Door te investeren in energiebesparende maatregelen kunnen huiseigenaren hun energierekening omlaag brengen. Doordat de rente van de lening uit het Nationaal Energiebespaarfonds laag is, zullen hun woonlasten op korte termijn niet stijgen. Na het aflossen van de lening zullen de woonlasten structureel dalen.

Apart energiefonds voor verhuurders

In het woonakkoord is vanuit het Rijk 150 miljoen euro vrijgemaakt voor het revolverend fonds energiebesparing gebouwde omgeving. In het Nationaal Energiebespaarfonds is een bedrag van 75 miljoen gereserveerd voor particuliere huiseigenaren. Het andere deel van 75 miljoen euro is bestemd voor verhuurders. Voor de verhuurders wordt een aparte structuur opgezet. Deze regeling gaat naar verwachting halverwege 2014 van start.
Op Prinsjesdag is een extra bedrag van 35 miljoen euro geserveerd. Dit bedrag wordt nog toegewezen.

Bouwsector

Doordat particuliere huizenbezitters en verhuurders energiebesparende maatregelen gaan treffen zullen de bouwsector en installatiebranche een impuls krijgen. Consumenten kunnen daarnaast in 2014 nog het gehele jaar gebruik maken van het lage BTW tarief voor de bouw. Het arbeidsloon valt nog tot 31 december 2014 in de BTW categorie van 6%.

Heb je onze hulp nodig?

Klik rechts om contact met ons op te nemen.
Wij bellen u zo spoedig mogelijk terug.